Sürekli ve ihlâsla dua edin!

Sürekli ve ihlâsla dua edin!

 

 

Kronik geçim sıkıntısından ve ağır borçlardan kurtulmak için ilk çözüm önerimiz, “dua etmek”tir.

Dua, kulluğun büyük bir sırrıdır. Rabbimiz, Kur'an'da meâlen, “De ki: Duanız olmazsa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var?” buyuruyor. Demek ki, Onun bize önem verebilmesi için en evvel dua etmemiz şart. Yine “Dua edin, cevap vereyim” diyor.

Madem her şeyin dizgini elinde olan, en olmazı olduran Rabbimiz, katında önem kriterini “dua” olarak bildirmiş, ayrıca “İsteyin, vereyim” demiş; eğer arzularımıza kavuşamıyorsak, şu üç şıktan başka bir şık düşünemeyiz:

1- Rabbimiz böyle demesine rağmen—hâşâ—dediğini yapmıyor. Bu şıkka zerre kadar ihtimal vermemiz mümkün değildir. Çünkü O, sözünden dönmez. Ne demişse yapmıştır, yapacaktır.

2- Duanın tesiri büyük olmasına rağmen biz dua etmiyoruz.

3- Veya biz dua ediyoruz, ancak şartlarına uymuyoruz.

Geçim sıkıntısından acı çeken birçok kimse gereği gibi dua etmez. Belki ara sıra, yarım yamalak, ruhuna ve anlamına tam dikkat etmeden dua ederiz.

Oysa, tam bir ihlâsla, içimiz yanarak, can ü gönülden, Rabbimizin huzurunda boyun bükerek, Onun bizim her hâlimizi görüp işittiğini bilerek, sanki Onunla konuşuyormuş gibi dua etmeliyiz.

Geçim sıkıntısından yüreği yanan, yıllarca kronik bir acı ve ıztıraba giriftar olan bir insan, Allah'ın huzurunda ağlayarak dua etmelidir.

Hz. Nuh (a.s.) gibi, “Allah'ım, ben mağlûp oldum, bana yardım et” demeliyiz. “Ben bittim tükendim, ben takat getiremedim” diye yalvarmalıyız.

Eyyûb (a.s.) gibi, “Ey Rabbim, zarar bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin” diye yakarmalıyız.

 Allah’ın rahmet kapısını çalın

Büyük Cevşen'de yer alan Üveyse'-l Karanî'nin duasını okuyun. Nasıl yürekten ve candan dua ediyor.

Yine Abdülkadir Geylanî'nin duasını okuyun. Nasıl da istemesini biliyorlar. Rabbimizin, güzel isimleriyle süslenmiş o güzel duaları reddetmesi mümkün mü?

Evet, Rabbimiz “İsteyin vereyim” diyor. Ama istemesini bilmek, adam gibi istemek gerekir.

Fani insanları bile sevmenin adam gibisi oluyor da, Allah'a dua etmenin adam gibisi olmaz mı?

Cevşen'in, Büyük Cevşen'in meâlini okuyalım. Başta Peygamberimiz (a.s.m.) ve diğer İslâm büyükleri nasıl da içten ve yürekten dua ediyorlar.

Onlar bizim en büyük örneklerimizdir.

Dua ile ilgili piyasada birçok kitap var. Onları okuyup, nasıl dua edeceğimizi öğrenelim.

Bediüzzaman Hazretlerinin duaya dair yazdığı 24. Mektub'un ikinci bölümünü ve 23. Mektup'taki “Dua nasıl olmalı?” sorusuna verdiği cevabı okuyalım.

Seher vakti her şeyin sahibi olan Rabbimizin rahmet kapısını çalalım. Mübarek vakitlerde, mübarek mekânlarda, Ona elimizi açalım.

Ancak Ondan isterken, çelişkiye düşmeyelim. Bazı geçim sıkıntısı çekenleri görüyorum. “Bize dua edin” diyorlar. Kendileri de ettiklerini söylüyorlar. Ancak ibadetlerinde ihmal, terk veya üstünkörülük var.

Hayır! Allah'ın dediğini yapmayan, Allah'tan dediklerini yapması için nasıl dua eder? Önce biz Onun dediğini yerine getirelim, kusurumuz için af dileyelim; sonra Ondan isteyelim.

Bu temel düşünceleri göz önünde bulundurarak, yapacağımız dualardan örnekler verelim.

 “Zenginlik sûresini” okuyun

Geçim sıkıntısı çeken bir kimse, öncelikle Vakıa Suresini her akşam okumalıdır.

Çünkü Peygamberimiz (a.s.m.), her akşam bu sureyi okuyan kimsenin geçim sıkıntısı çekmeyeceğini belirtmiştir. İmam-hatipte okurken bir hocamız bu sure için, “Zenginlik suresi. Ben denedim gördüm, size de tavsiye ederim” derdi. Uzun yıllar onu ihmal ettim. Şimdi yıllardır okuyorum ve kerametvâri tesirlerini görüyorum.

Rızkın inkişâfı için çok çeşitli rızık duaları var. Bir dua mecmuasından bakıp sürekli vird hâline getirebilirsiniz. Ayrıca esma-i hüsnadan olan Rezzak ismini çok zikredin. Hatta küçük büyük çocuklarınızın eline tesbih verin, gücü yettiğince “Yâ Rezzak” çektirin.

Duayı ailece, bilhassa çocuklarla birlikte yapın. Çünkü çocuklar, rahmeti celbeder. Çocuklarımla yaptığım birçok duanın harika bir surette kabul olduğunu gördüm.

Dua mecmualarında bulunan borçlular için tavsiye edilen duaları okuyun.

Bir gün Peygamberimiz (a.s.m.) bir sahabenin mescidde mahzun hâlini görür ve sebebini sorar. O da çok fazla borcu olduğunu söyler. Peygamberimiz, sabah namazından sonra şu duayı üç defa okumasını tavsiye eder:

“Allahümme innî eûzübike mine-l hemmi ve-l hazen ve eûzübike mine-l aczi ve-l kesel ve eûzübike mine-l cübni ve-l buhli ve eûzübike min ğalebeti-d deyni ve kahri-r ricâl.”

Bu güzel duanın anlamı şöyle: “Allah'ım! Tasadan ve üzüntüden Sana sığınırım. Güçsüzlükten ve tembellikten Sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. Borcun altında inlemekten ve alacaklı adamların üzerime gelmesinden Sana sığınırım.”

 Güzeller güzeline el açanın eli boş dönmez

Biz böyle sığınırsak, O hiç bizi yad ve yaban ellere bırakır mı sanırsınız?

Yine Hz. Ebu Bekir ve Hz. Aişe (r.a.), borç için Peygamberimizin şu duayı öğrettiğini rivayet ediyorlar:

“Allahümme Fârice-l hemmi, Kâşife-l ğammi, Mücîbe dâveti-l muztarrîn! Rahmaneddünya vel-âhireti ve Rahîmehümâ. Terhamünî, fe'rhamnî rahmeten tuğninî bihâ an rahmeti men sivâk.”

Bu muhteşem duanın anlamı da şu şekilde: “Allah'ım! Sen tasayı sevince çevirir, gam ve kederi giderirsin. Sen çaresizlerin duasına cevap verirsin. Dünyanın ve âhiretin Rahmanı ve Rahîmisin. Sen bana şefkat ve merhamet edersin. Bana öyle bir merhamet et ki, Senden başka hiç kimsenin merhametine muhtaç olmayayım.”

O güzeller güzeline böyle el açan bir kimse, hiç boş döner mi?

Yine Peygamberimizden bir dua:

“Allahümme Ya Ğaniyyü Ya Hamîd, Ya Mübdiü Ya Muîd, Ya Rahîmü Ya Vedûd! Ekfinî bihelâlike an haramik. Ve ağninî bi fazlike an men sivâk.”

Yani: “Allah'ım! Sen sonsuz zenginlik sahibi, övülmeye en lâyık, her şeyi baştan yaratan ve kıyametten sonra tekrar iâde eden, nihayetsiz merhamet sahibi ve kullarını çok sevip sevilmeye en çok lâyık olansın! Beni haram rızıkla değil helâlle yetindir. Başkasıyla değil, ancak Senin fazlınla zenginleştir.”

Evet, bu duaları ve daha başka bulduğumuz duaları ihlâsla ve ısrarla okumaya devam edelim. Her gün gücümüz ne kadarına yetiyorsa mutlaka o miktarı okumadan uyumayalım. Ailemizin fertlerini teşvik edelim.

Israrla ve ihlâsla isterseniz Allah mutlaka verir. Tüm geçim sıkıntısı çekenlerin acısını yüreğimde duyuyor ve dua ediyorum. Siz de bıkmadan, usanmadan dua edin.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !